Belindy, Bronisza, Idziego
dla niedowidzących
wersja dla osób niedowidzących
Deutsche version English version Pоссийская версия
Wtorek,    
  Centrum Informacji Służby Celnej - infolinia 801 470 477;                                           Bezpłatny Krajowy Telefon Interwencyjny - 800 060 000
baner
Liczba odwiedzin:
1946282


Przywóz samochodu z Unii Europejskiej
- nabycie wewnątrzwspólnotowe


Kliknij INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU AKCYZOWEGO

Kliknij Sprawdź, czy od samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy na podstawie złożonej deklaracji AKC-U*

Izba Celna we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż w dniu 01 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym /Dz.U. z 2009 r. nr 3 poz.11/, która daje organom podatkowym uprawnienia do weryfikowania podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.

I. KROK - ZAKUP AUTA NA TERENIE JEDNEGO Z PAŃSTW UE
Jeśli nabyłaś/nabyłeś samochód osobowy w jednym z krajów UE to zobowiązana/ny jesteś do złożenia deklaracji uproszczonej AKC-u (druk do pobrania) i zapłaty podatku akcyzowego.
Zgodnie z art. 106 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym osoby dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane:
 • po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego/pole 24 deklaracji AKC-U/, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 • po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego/pole 24 deklaracji AKC-U/, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

II. KROK - WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ.
Deklaracja AKC-U jest prostą deklaracją do sporządzenia, jeśli masz kłopot z jej wypełnieniem przeczytaj tekst niżej.
Informacje w nim zawarte pomogą Państwu wypełnić deklaracje prawidłowo.

Wypełnij wyłącznie białe pola.
 1. Pole 4 - właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania - dotyczy osób fizycznych. Sprawdź poniżej.
  Izba Celna we Wrocławiu obszar województwa dolnośląskiego
  1. Urząd Celny we Wrocławiu powiaty:, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław
  2. Urząd Celny w Legnicy powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki złotoryjski oraz miasto Legnica
  3. Urząd Celny w Wałbrzychu powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra i Wałbrzych
 2. Pole 5 - zakreśl właściwy kwadrat.
 3. Pole 6 - zakreśl właściwy kwadrat.
 4. Pole 7 do 18 nie sprawia żadnego kłopotu - pamiętaj wpisując adres e-mailowy i/lub telefon pozwalasz na szybszy kontakt.
 5. Pole 19 - wrócisz do niego po wypełnieniu pozostałych pól.
 6. Pole 20 i 21 - nie dotyczą samochodu osobowego.
 7. Pole 22 - kwota z pola 19.
 8. Pole 23 - opisz dokładnie pojazd, marka, model, rok produkcji, pojemność skokową silnika w cm3, nr nadwozia VIN.
 9. Pole 24 - wpisz datę powstania obowiązku podatkowego:
  1. data przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju. Jest to data przekroczenia granicy Polski.
  2. data nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju /data otrzymania auta od przewoźnika/
  3. data złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem
 10. Pole 25 - wybierz kod CN właściwy dla auta, które nabyłaś/nabyłeś - spójrz na tabelę poniżej .

  SYMBOLE CN wyciąg /pozycja 25 w deklaracji AKC-U/
  Benzyna pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym
  8703 2190 o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1000 cm3
  8703 2290 o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm3 ale nieprzekraczającej 1500 cm3
  8703 2390 o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 ale nieprzekraczającej 3000 cm3
  8703 2490 o pojemności skokowej przekraczającej 3000 cm3
  Diesel pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)
  8703 3190 o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1500 cm3
  8703 3290 o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3 ale nieprzekraczającej 2500 cm3
  8703 3390 o pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm3

 11. Pole 26 - wylicz podstawę opodatkowania, tj. wartość na umowie kupna-sprzedaży pomnóż przez kurs danej waluty obowiązujący w dacie powstania obowiązku podatkowego /data z pola 24/ .
  Narodowy Bank Polski wg kursu średniego waluty obcej, na dzień powstania obowiązku podatkowego /data z pola 24/. W przypadku, gdy na ten dzień wystawienia faktury, bądź zawarcia umowy bieżący kurs waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs ostatnio wyliczony i ogłoszony z poprzedniego dnia roboczego.

  Uwaga!
  Do przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank polski w dniu powstania obowiązku podatkowego.

  Tabele kursów znajdziesz na stronie internetowej - kursy walut.
  Tryb weryfikacji podstawy opodatkowania samochodów przywożonych do Polski z innych krajów członkowskich lub sprzedawanych na terenie kraju przed ich I rejestracją.
  Weryfikacja odbywać się będzie - podobnie jak w przepisach o podatku od czynności cywilnoprawnych - z wykorzystaniem komputerowego systemu INFO-EKSPERT przez organy podatkowe dla określenia czy wartość pojazdu wykazana w deklaracji podatkowej znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu.
  Jeśli nie będą istniały uzasadnione przyczyny tego stanu rzeczy wówczas podatnik będzie wzywany do zmiany wysokości podstawy opodatkowania. Jeśli nie dokona takiej zmiany wszczynane będzie postępowanie podatkowe, którego celem będzie określenie wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji określenie zobowiązania w podatku akcyzowym. Jeżeli organy podatkowe zasięgać będą opinii rzeczoznawców w tym zakresie, to wówczas jeśli wysokość podstawy opodatkowania zadeklarowana przez Podatnika odbiega względem wartości wskazanej przez biegłego co najmniej 33%, to koszty opinii poniesie Podatnik na podstawie art.104 ust.10 ustaw o podatku akcyzowym.
 12. Pole 27 - aby zastosować właściwą stawkę podatku musisz znać pojemność skokową silnika pojazdu, który nabyłaś/nabyłeś
  STAWKI PODATKOWE NA SAMOCHODY OSOBOWE NOWE ORAZ UŻYWANE
  pojemność silnika poniżej, równa 2000 cm3
  pojemność silnika powyżej 2000 cm3
  3,1 %
  18,6 %
 13. Wpisz właściwą stawkę w pole 27.
 14. Pole 28 - Przemnóż kwotę z pola 26 razy stawkę z pola 27, to jest kwota podatku jaką należy zapłacić z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych z zastosowaniem reguł matematycznych.
  Kwotę tą wpisz również w pole 65.(w przypadku jednego samochodu osobowego)
  Przykład :
  15.037 * 3,1 % =466,14, po zaokrągleniu kwota podatku do zapłaty wynosi 466,00 zł.
 15. Pola 66,67,68,69 i 70 - osoba reprezentująca podatnika musi złożyć pismne upoważnienie wraz z ewentualną opłatą skarbową od upoważnienia w wysokości 17 zł. na konto opisane w KROKU IV
III. KROK - WNIOSEK
Wypełnij wniosek o wydanie "Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym", który należy dołączyć do deklaracji AKC-U.
Wniosek do naczelnika urzędu - pobierz

IV. KROK - DOKONAJ ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ
w wysokości 17 zł za każdy nabyty samochód.
Jeśli deklaracje składasz do:
 1. Naczelnika Urzędu Celnego w Legnicy - opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta w Legnicy, Bank PKO SA I/O Legnica, nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 Wpłaty powinny być opisane w sposób następujący:
  "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, marka samochodu i nr nadwozia VIN."
 2. Naczelnika Urzędu Celnego w Wałbrzychu - opłatę należy wnieś na rachunek Urzędu Miasta w Wałbrzychu Bank Handlowy, nr 95 1030 1289 0000 0000 9000 0098, z zapisem w tytule wpłaty:
  "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, marka samochodu i nr nadwozia VIN."
 3. Naczelnika Urzędu Celnego we Wrocławiu - opłatę należy wnieś na rachunek Gmina Wrocław
  Pl. Nowy targ 1-8
  50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A.
  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  .
  Wpłaty powinny być opisane w sposób następujący:
  "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, marka samochodu, nr nadwozia i nr nadwozia VIN."
V. KROK - SKOMPLETUJ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO DEKLARACJI
Dokumenty, o jakich mowa niżej pozwolą na prawidłowe wypełnienie "Dokumentu potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym", który jest podstawą rejestracji pojazdu na terenie RP.
 1. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium RP od nabytego z UE samochodu osobowego,
 2. pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej w wys. 17 zł za każdy nabyty samochód osobowy ,
 3. dokumenty pojazdu typu: karta pojazdu, dowód rejestracyjny unijny - kopia ( oryginał do wglądu),
 4. dokument zakupu pojazdu ( umowa kupna- sprzedaży, rachunek, faktura)- kopia ( oryginał do wglądu )
 5. inne dokumenty, które mogą być wymagane w urzędzie celnym to:
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym w Polsce lub dokument identyfikacyjny pojazdu ze stacji diagnostycznej - w przypadku kiedy na dokumentach oryginalnych brak pojemności i mocy pojazdu,
  • opinia biegłego określająca stan techniczny pojazdu i jego wartość rynkową wraz z dokumentacją fotograficzną na dzień powstania obowiązku podatkowego ( dzień przekroczenie granicy)
  • świadectwo homologacji w przypadku nowych samochodów
  • urzędowe tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym
  • dowód osobisty
  • inne, które organ może zażądać

 6. BARDZO WAŻNE!

 7. samochody nabyte w krajach trzecich (poza Unią Europejską), posiadające dokumenty odprawy celnej z kraju członkowskiego Unii Europejskiej/innego niż Polska/, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym przed pierwszą rejestracją w Polsce, a więc wymagają złożenia deklaracji AKC-U wg zasad podanych wyżej / podstawą opodatkowania w ich przypadku jest wartość celna powiększona o cło, art. 104 ust.6 ustawy o podatku akcyzowym/.
  W takim przypadku do deklaracji AKC-U należy dołączyć dokument odprawy celnej - kopia ( oryginał do wglądu) oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty z tytułu zapłaconej prowizji, transportu, ubezpieczenia do miejsca odprawy celnej.

VI. KROK - ZŁÓŻ DEKLARACJE WRAZ Z ZALĄCZNIKAMI DO NACZELNIKA URZĘDU CELENGO.
 1. Deklaracje i wniosek możesz złożyć drogą pocztową, na adres jak niżej.
  1. ODDZIAŁ CELNY I WE WROCŁAWIU (ODAR)
   Karmelkowa 31, 52-437 Wrocław
   tel. (71) 79 86 139, (71) 79 86 141, (71) 79 86 160
   fax 71 798 61 69
   email: oc.451010@wro.mofnet.gov.pl

  2. URZĄD CELNY W WAŁBRZYCHU
   ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych
   tel.(74) 648 84 44, fax. (74) 648 84 43

  3. URZĄD CELNY W LEGNICY
   ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
   tel. (76) 723 41 00 (76) fax. (76) 862 83 37

 2. Możesz złożyć osobiście , w miejscach podanych niżej.
  1. ODDZIAŁ CELNY I WE WROCŁAWIU (ODAR)
   Karmelkowa 31, 52-437 Wrocław
   tel. (71) 79 86 139, (71) 79 86 141, (71) 79 86 160
   Godziny przyjęć deklaracji i wydawania zaświadczeń 8.15 - 15.30
  2. URZĄD CELNY W WAŁBRZYCHU
   Referat Akcyzy i Gier Urzędu Celnego w Wałbrzychu,
   ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych
   tel.(74) 648 84 44, fax. (74) 648 84 43
   - w zakresie właściwości miejscowej powiatów:
   dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Wałbrzych
   • Referat Akcyzy i Gier Urzędu Celnego w Wałbrzychu,
    ul. Okopowa 6, 58-500 Jelenia Góra
    tel. (75) 645 72 00, fax. (75) 645 72 01
    - w zakresie właściwości powiatów:
    jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki oraz miasto Jelenia Góra
  3. URZĄD CELNY W LEGNICY
   ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
   tel. (76) 723 41 00 (76) fax. (76) 862 83 37
   • Oddział Celny w Polkowicach
    ul. Krzywa 3, 59-101 Polkowice
    tel. (76) 724 96 58 fax. (76) 724 96 39
   • Oddział Celny w Żarskiej Wsi
    Żarska Wieś, 59-903 Żarska Wieś
    tel. (75) 771 34 09 fax. (75) 775 58 93
   • Oddział Celny w Legnicy
    ul Pątnowska 50, 59-220 Legnica
    tel. (76) 723 41 21 fax. (76) 862 83 37

 3. Możesz złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w tym celu:
  autoryzacja przesyłanej deklaracji następuje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub w przypadku osób fizycznych na podstawie poniższych danych:
  • PESEL lub NIP
  • imię pierwsze
  • nazwisko
  • data urodzenia (rrrr-mm-dd)
  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje, albo wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklarację nie zostało złożone żadne z zeznań rocznych
- po otrzymaniu „urzędowego poświadczenia odbioru” skontaktuj się z właściwym urzędem celny w celu ustalenia szczegółów uzyskania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

VII. KROK - DOKONAJ ZAPŁATY PODATKU AKCYZOWEGO, W WYSOKOŚCI JAKĄ WPISANO W POLU 18 DEKLARACJI AKC-U.
Podatek akcyzowy należy wpłacić na konto:
Izba Celna we Wrocławiu
ul. Hercena 11
50-950 Wrocław
NBP O/Wrocław
82 1010 1674 0036 6522 2400 0000
Tytułem: podatek akcyzowy - sam. osob. ( podać markę i nr nadwozia) , imię i nazwisko wpłacającego.


VIII. KROK - ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU ZAPŁATY PODATKU AKCYZOWEGO.
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Pamiętaj, brak zapłaty podatku akcyzowego uniemożliwia wydanie zaświadczenia - "Dokumentu potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym".

Elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja AKC-u
Wniosek do naczelnika urzędu
Udzielenie pełnomocnictwa
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy
e-clo.gov.pl BIP AEO EMCS EORI Sfałszowane leki zabijają EUR-Lex Portal Unii Europejskiej Zaalarmuj Służbę
więcej Mapa Strony

Menu z lewej strony
Strona Główna
 • Akcyza od węgla i koksu
 • Systemy informatyczne
 • Przepisy dla podróżnych
 • Ankiety i opinie
 • Ograniczenia pozataryfowe
 • SC w statystykach
 • Media o nas


 • Menu górne